Expertiza pe arii funcționale

Defalcarea oricărei organizații pe mai multe arii funcționale poate oferi accesul la o perspectivă de ansamblu mai clară asupra activității, a mecanismelor operaționale, a proceselor de management colaborativ sau a procesului decizional. Experții noștri specializați în fiecare dintre ariile funcționale care au nevoie de intervenție, se bazează pe expertiza dobândită de-a lungul timpului pentru a organiza funcțiile, responsabilitățile sau angajații în diferite departamente, și pentru a identifica factorii de bază care definesc rezultatele cu scopul de a reconfigura întreaga arhitectură de management al performanței.

Contabilitate

Studiu de caz

General Machinery Rental

Sector: Închirieri
Arie funcțională: Interdepartamentală
Industrie: Închirierea de utilaje
Țara: Arabia Saudită
Oraș: Al-Khobar

GAM, General Machinery Rental, este o multinațională fondată în Spania, specializată în gestionarea de utilaje. Cu o vastă experiență pe piața Iberică, unde deține supremația, GAM este prezentă în alte 12 țări din Europa, America Latină, Africa de Nord și țările Golfului.

Nevoi

Dezvoltarea unui sistem de management al performanței și cascadarea la nivel departamental.

Soluție

Arhitectura sistemului de management al performanței la nivel organizațional și operațional;
Soluții software.

Publicații

Accesați secțiunea magazinului online pentru a afla mai multe despre publicațiile în domeniul contabilității.

Descoperiți produsele

Servicii corporative

Studiu de caz

Saudi Telecom Company

Arie funcțională: Interdepartamentală
Industrie: Telecomunicații
Țara: Arabia Saudită
Oraș: Riad

Saudi Telecom este cel mai mare furnizor de servicii de telecomunicații din Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Este principalul operator din Arabia Saudită, iar pe plan internațional este prezentă în alte nouă țări.

Nevoi

Clarificarea terminologiei utilizate în managementul performanței și îmbunătățirea competențelor angajaților în lucrul cu Indicatorii Cheie de Performanță;
Alinierea Indicatorilor Cheie de Performanță la toate nivelurile organizaționale și consolidarea unui sistem integrat de management al performanței, respectiv generarea de valoare prin utilizarea Indicatorilor Cheie de Performanță.

Soluție

Un program de consiliere care să cuprindă cunoștințele și bunele practici necesare în lucrul cu Indicatorii Cheie de Performanță;
O abordare bazată pe workshopuri pentru a oferi o experiență practică prin dezvoltarea de instrumente cheie pentru managementul performanței.

Publicații

Accesați secțiunea magazinului online pentru a afla mai multe despre publicațiile în domeniul serviciilor destinate întreprinderilor.

Descoperiți produsele

Guvernanță, conformitate și risc

Studiu de caz

RAECO

Divizie: La nivel de companie
Personal: 500+
Arie funcțională: Interdepartamentală
Industrie: Energetică
Țara: Oman
Oraș: Muscat

RAECO este o societate pe acțiuni de tip închis din Oman, înregistrată conform Legii societăților comerciale din Sultanatul Oman. Compania derulează în special activități de generare, transmisie și distribuire de electricitate, precum și activități de desalinizare.

Nevoi

Cunoașterea procesului de selecție a Indicatorilor Cheie de Performanță cu privire la: Dezvoltarea și selecția Indicatorilor Cheie de Performanță adecvați, procesul de selecție a indicatorilor – înțelegerea resurselor necesare, corelarea Indicatorilor Cheie de Perofrmanță cu obiectivele companiei;
Înțelegerea procesului de documentare a Indicatorilor Cheie de Perofrmanță, inclusiv modul de stabilire a formulelor și determinare a țintelor;
Analiza instrumentelor relevante pentru vizualizarea datelor privind KPI;
Alinierea Indicatorilor Cheie de Performanță la toate nivelurile organizaționale și consolidarea unui sistem integrat de management al performanței;
Dobândirea de cunoștințe în analiza Indicatorilor Cheie de Performanță, procesul decizional și comunicarea rezultatelor privind Indicatorii.

Soluție

Înțelegerea terminologiei referitoare la managementul performanței;
Dezvoltarea de instrumente de management al performanței;
Identificarea bunelor practici în domeniu.

Publicații

Accesați secțiunea magazinului online pentru a afla mai multe despre publicațiile în domeniul guvernanței, conformității și riscurilor.

Descoperiți produsele

Human Resources

Studiu de caz

ABANA

Sector: Servicii dedicate sectorului financiar și echipament dedicat
Personal: 900+
Arie funcțională: Organizațională
Industrie: Servicii
Țara: Arabia Saudită
Oraș: Riad

Cu peste 39 de ani de experiență, ABANA este un furnizor specializat în oferirea de servicii tehnice pentru situații critice oriunde în Arabia Saudită. ABANA se axează pe dezvoltarea de soluții de business prin combinarea tehnologiilor software și hardware de ultimă oră cu serviciile end-to-end care corespund standardelor internaționale. De-a lungul timpului, ABANA și-a dezvoltat o infrastructură a serviciilor orientată înspre oferirea de servicii de outsourcing „de la un capăt la altul”.

Nevoi

Înțelegerea în profunzime a sistemului de management al performanței bazat pe Balanced Scorecard: roluri, funcționalități, valoare adăugată;
Implementarea sistemului bazat pe Balances Scorecard: insturmente și tehnici;
Selecția Indicatorilor Cheie de Performanță.

Soluție

Transferul de cunoștințe privind abordarea standardizată a procesului de implementare și utilizare a unui sistem de management al performanței bazat pe conceptul de Balanced Scorecard;
Utilizarea practică a instrumentelor de implementare a unui Balanced Scorecard.

Publicații

Accesați secțiunea magazinului online pentru a afla mai multe despre publicațiile în domeniul resurselor umane.

Descoperiți produsele

Cunoaștere și inovare

Studiu de caz

The Institute of Public Administration

Sector: Finanțe
Personal: 100+
Arie funcțională: Interdepartamentală
Industrie: Guvernamental
Țara: Malaysia
Oraș: Singapore

Institutul de administrație publică este o instituție națională care promovează buna guvernanță și excelența în administrația publică. Acesta oferă cursuri de formare și consultanță pe probleme administrative adresate de ministere și de agențiile guvernamentale. Totodată oferă programe de cercetare și îmbunătățește legăturile culturale în administrația publică.

Nevoi

Conștientizarea importanței unei culturi orientate înspre performanță;
Dezvoltarea competențelor în lucrul cu Indicatorii Cheie de Performanță;
Revizuirea modului de formulare a strategiei;
Implementarea unui scorecard relevant pentru a monitoriza strategia organizațională.

Soluție

Un program educațional care să ofere cunoștințele necesare pentru măsurarea performanței și posibilitatea de a aplica practic cunoștințele, respectiv de a dezvolta arhitectura de măsurare a performanței sub îndrumarea specialiștilor.

Publicații

Accesați secțiunea magazinului online pentru a afla mai multe despre publicațiile în domeniul cunoașterii și inovării.

Descoperiți produsele

Marketing și comunicare

Studiu de caz

ARASCO

Sector: Producție
Personal: 1.000+
Arie funcțională: Interdepartamentală
Industrie: Agricultură
Țara: Arabia Saudită
Oraș: Riad

ARASCO este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii agricole și alimente din Arabia Saudită. De la înființare în 1983, compania a cunoscut o creștere continuă, devenind una din cele mai mari companii din Arabia Saudită. Din 1997, ARASCO a importat aproximativ 2 milioane de tone de cereale și produse agricole pentru a susține bunăstarea lanțului de aprovizionare al țării și pentru a asigura durabilitatea industriei. Pentru a putea acoperi lacunele de alimente în Orientul Mijlociu, ARASCO și-a extins în mod strategic structura cuprinzând: ARASCO Corn Products, ARASCO Logistics, IDAC Analytical Laboratories și ALEMAR.

Nevoi

Dezvoltarea competențelor de măsurare a performanței;
Stimularea performanței angajaților printr-un sistem riguros de management al performanței;
Alinierea obiectivelor la nivel departamental, de echipă și angajați;
Sisteme automatizate de raportare.

Soluție

Sprijinirea managerilor în dezvoltarea de scorecarduri la nivel departamental, de echipă și individual prin organizarea de workshopuri;
Formarea angajaților cheie cu privire la bunelor practici în lucrul cu Indicatorii Cheie de Performanță;
Îndrumare în procesele de colectare a datelor și raportare prin intermediul programului QuickScore.

Publicații

Accesați secțiunea magazinului online pentru a afla mai multe despre publicațiile în domeniul marketingului și comunicării.

Descoperiți produsele

Vânzării și relații clienți

Studiu de caz

The Zakum Development Company Logo

Sector: Petrol și gaze
Personal: 1.100+
Arie funcțională: Interdepartamentală
Industrie: Resurse
Țara: Emiratele Arabe Unite
Oraș: Abu Dhabi

Zakum Development Company (ZADCO) este unul dintre cei mai mari producători și exportatori de petrol din Emiratele Arabe Unite. ZADCO operează zăcământul Zakum, al doilea cel mai mare zăcământ de petrol din regiunea Golfului și al patrulea la nivel mondial. Zakum se întinde pe o suprafață de 1.200 de kilometri pătrați în apele Golfului. Insula Zirku reprezintă centrul industrial de prelucrare a petrolului al companiei, fiind totodată și cel mai important centru de depozitare a petrolului din regiunea Golfului. Insula asigură un loc de muncă pentru mai bine de 1.100 de persoane.

Nevoi

Îmbunătățirea competențelor personalului de management în ceea ce privește măsurarea performanței;
Revizuirea și îmbunătățirea sistemului de management al performanței existent;
Cascadarea Indicatorilor Cheie de Performanță de la nivel organizațional la nivel de angajat.

Soluție

Program educațional menit să furnizeze cunoștințele și instrumentele necesare lucrului cu Indicatorii, precum și experiență practică prin aplicarea bunelor practici în managementul performanței.

Publicații

Accesați secțiunea magazinului online pentru a afla mai multe despre publicațiile în domeniul vânzărilor și relațiilor clienți.

Descoperiți produsele