Certificare

DE CE SĂ OBȚINEȚI O CERTIFICARE ÎN ANALIZA DATELOR?

Cursul de certificare în analiza datelor atestă atât cunoștințele participanților, cât și capacitatea acestora de a aplica cele mai bune practici utilizare în analiza datelor statistice.
Certificarea este rezultatul unui program de învățare complex compus din 3 etape: activități premergătoare cursului, cursuri intensive timp de 3 zile și activități ulterioare cursului.
Prin participarea la curs veți dobândi competențele și instrumentele necesare pentru a conduce o analiză complexă a datelor, utile în procesarea și interpretarea datelor, și relevante pentru profilul organizației din care faceți parte.

DE CE SĂ VĂ ÎMBUNĂTĂȚIȚI COMPETENȚELE DE ANALIZĂ A DATELOR?CARE SUNT PRINCIPALELE BENEFICII?

Anticiparea schimbărilor în cadrul organizației

Organizațiile de succes compară datele din trecut cu noile informații obținute din piață pentru a vedea care sunt tendințele în industrie și a îmbunătăți programele de management al resurselor. Analiza datelor ajută organizațiile să prevadă tendințele din piață și să se adapteze în funcție de acestea. (Intelligent Utility Report September/October 2011)

Recunoaștere și certificare

Obțineți o recunoaștere premium a capacității Dvs. de procesare și analiză a datelor cantitative, oferită de către The KPI Institute. Creșteți reputația profesională poziționându-vă drept un profesionist în analiza datelor.

Identificați starea actuală a organizației

Organizațiile de top se concentrează pe evaluarea specificațiilor analizelor fiscale pentru a înțelege în profunzime starea actuală a organizației. Acestea și-au format angajații, transformându-i în profesioniști cu înalte competențe de analiză. (Deloitte Analytics Trends 2015- A below the surface look).

Expertiză

Noi metode din practică și proceduri de interpretare a datelor utilizate în procesarea generală a datelor statistice, care acoperă toate etapele de extragere și procesare a datelor, precum și statistici bazate pe una sau mai multe variabile.

Gestionarea volumului de lucru

Una din principalele tendințe în analiza datelor este optimizarea volumelor de lucru și delegarea sarcinilor în funcție de acestea pentru a crea un mediu de lucru eficient. Analiza datelor oferă informații specifice despre procesele de muncă și generează valoare adăugată pentru gestionarea volumelor de lucru. (Trends in Big Data Analysis, University of Minnesota/2012).

Avantaj competitiv

Capacitatea de a procesa volume mari de date într-un cadru structurat și diferențierea de alți specialiști în domeniu. Aplicarea procedurilor specifice de analiză și de interpretare a seturilor mari de date, utilizarea tehnicilor de interpretare a rezultatelor și extragerea de informații valoroase.

OBIECTIVE CHEIE DE ÎNVĂȚARE

Capacitatea de a analiza date statistice drept suport în luarea de decizii strategice. Accesul la informații referitoare la metodele de bază pentru analiza și interpretarea datelor statistice.

Analiză
Organizare
Interpretare
Evaluare
Prezentare
Certificare profesională: Analiza datelor
ModulPlan de curs

1. Analiza datelor

  • Basic data analysis processes; data quality; data source taxonomy; organizing, synthesizing and aggregating data;

2. Instrumente și procese de analiză a datelor

  • Instrumente de analiză statistică; Vizualizarea datelor și identificarea tiparelor; compararea datelor; analiza univariată și multivariată; analiza de regresie

3. Tehnici avansate de analiză a datelor

  • Probabilitate și încredere; De la modelarea exploratorie la modelarea predictivă; Dimensionalitatea datelor; programe de analiză a datelor

4. Prezentarea datelor

  • Aspecte esențiale de prezentare a datelor; rezumarea capacității de interpretarea a datelor.

MAI MULTE INFORMAȚII

Contactați-ne direct pentru a obține detalii suplimentare despre cursurile în derulare.
Icon_12