Modele de maturitate

Modelul de maturitate este un instrument valoros utilizat în colectarea de informații despre starea actuală a capabilităților din cadrul unei entități (organizație, divizie, departament sau echipă). Concluziile trase au scopul de a evalua fiecare conglomerat al capabilităților pe o scară de la 1 la 5, în funcție de relevanța lor practică. Pe baza acestei evaluări, entitatea se încadrează într-una din următoarele nivele de maturitate:

  • Inițial
  • Emergent
  • Structurat
  • Integrat
  • Optimizat

Modelele de maturitate pot fi accesate integral (toate conglomeratele) sau individual, prin selectarea acelor module care prezintă interes. Selectați modelul de maturitate relevant pentru entitatea dumneavoastră:

1

Model de maturitate pentru Balanced Scorecard

Un instrument valoros utilizat în evaluarea maturității sistemului de Balanced Scorecard care are la bază cinci elemente cheie: arhitectura, alinierea obiectivelor și a Indicatorilor Cheie de Performanță, procesul de implementare, colectarea datelor și luarea deciziilor. În urma analizei, se elaborează un ghid privind maturitatea BSC și un raport de analiză.

Înscrieți-vă acum!

2

Modelul de maturitate a sistemului de management al performanței serviciului de relații clienți

Un chestionar complet menit să evalueze maturitatea capabilității serviciului de relații clienți. În funcție de rezultat, entitatea se va încadra într-una din următoarele nivele de maturitate: Inițial, emergent, structurat, integrat sau optimizat.

Înscrieți-vă acum!

3

Modelul de maturitate al performanței angajaților

Evaluează starea actuală a capabilității pentru a măsura și a gestiona performanța angajaților din zece perspective diferite: planificarea talentelor, alinierea obiectivelor la nivel individual, departamental și organizațional, evaluarea angajaților etc. La finalul evaluării se întocmește o analiză a scorului și se enunță o serie de propuneri de îmbunătățire.

Înscrieți-vă acum!

4

Modelul de maturitate în îmbunătățirea performanței

Un model complet care cuprinde 7 module ce pot fi accesate atât individual, cât și integral: analiza datelor, raportare, luarea deciziilor, colectarea datelor, managementul inițiativelor, revizuire și evaluare, guvernanța arhitecturii sistemului de măsurare a performanței.

Înscrieți-vă acum!

5

Modelul de maturitate în măsurarea performanței

Evaluează capabilitatea măsurării performanței prin șase dimensiuni diferite: Selecția Indicatorilor Cheie de Performanță, documentarea lor, stabilirea de ținte, colectarea datelor, vizualizarea datelor, guvernanța arhitecturii de măsurare a performanței. Poate fi abordat individual sau integral.

Înscrieți-vă acum!

6

Modelul de maturitate a performanței furnizorilor

Evaluează cele mai importante aspecte privind relația client-furnizor: selecția și colectarea furnizorilor, acordurile privind nivelul serviciilor, Indicatorii Cheie de Performanță privind performanța furnizorilor, managementul relației cu furnizorii, evaluarea performanței furnizorilor, managementul riscurilor și al comunicării cu furnizorii.

Înscrieți-vă acum!