Certificare

DE CE SĂ OBȚINEȚI CERTIFICAREA ÎN STRATEGIE ȘI PLANIFICARE ÎN AFACERI?

Cursul de certificare profesională: Strategie și planificare în afaceri atestă atât cunoștințele participanților în dezvoltarea unei strategii organizaționale, cât și capacitatea acestora de planificare în afaceri prin utilizarea unui cadru strategic.
Certificarea este rezultatul unui program de învățare complex compus din 3 etape: activități premergătoare cursului, cursuri intensive timp de 5 zile și activități ulterioare cursului.

DE CE SĂ VĂ ÎMBUNĂTĂȚIȚI STRATEGIA DE AFACERI?CARE SUNT PRINCIPALELE BENEFICII?

Dezvoltarea unei strategii organizaționale clare;

Identificarea strategiei potrivite este o mare provocare. 15% dintre manageri sunt de părere că strategia organizației din care fac parte nu a atins nivelul dorit. (The Performance Factory, The Strategy Execution Research Report, 2009/2010)

Recunoaștere și certificare

Obțineți o recunoaștere premium a capacității Dvs. de dezvoltare și standardizare de strategii eficiente, oferită de către The KPI Institute.

Atingerea obiectivelor organizaționale

Conform Harvard Business Review, mai puțin de 15% dintre companii compară rezultatele organizaționale înregistrate cu performanța prevăzută pentru fiecare unitate în planurile strategice din anii anteriori.

Dobândirea de noi competențe

Învățați noi tehnici, revizuiți bune practici și dezvoltați noi abilități practice pentru a avea performanțe mai bune în mediul de lucru.

O strategie solidă va duce la obținerea rezultatelor dorite

1 din 3 manageri nu primesc nicio informație despre modul de punere în aplicare a strategiei. O bună stategie organizațională trebuie comunicată tuturor sectoarelor din cadrul unei organizații. (The Strategy Execution Research Report, The Performance Factory, 2009/2010)

Avantaj competitiv

Diferențiați-vă și obțineți respectul colegilor demonstrând angajamentul față de profesia dumneavoastră prin interesul exprimat pentru învățarea continuă și prin dobândirea unei perspective clare asupra condițiilor de piață din cadrul industriei în care activați.

OBIECTIVE CHEIE DE ÎNVĂȚARE

Gândire strategică sistemică care să ofere sprijin în luarea deciziilor pe plan organizațional. Cursul va oferi principiile de bază și metodele de comunicare a strategiei în cadrul organizației la toate nivelurile.

Analizare
Organizare
Dezvoltare
Comunicare
Evaluare
Certificare profesională: Performanța serviciului de relații clienți
ModulPlan de curs

1. Orizonturi strategice

  • Dimensiunea organizațională și de afaceri a planificării strategice;
  • Formularea viziunii, misiunii, valorilor și obiectivelor;

2. Analiza factorilor interni și externi

  • Algoritmul sistemelor de avertizare rapidă;
  • Utilizarea instrumentelor de analiză internă și externă și structurarea informației într-un mod relevant;

3. Stabilirea de obiective și inițiative

  • Formularea obiectivelor pe baza metodei triangulației;
  • Dezvoltarea de inițiative pe baza obiectivelor stabilite;

4. Planul de afaceri

  • Principalele elemente ale unui plan de afaceri;
  • Corelarea planului de afaceri la strategia organizațională;

5. Comunicarea strategiei

  • Tehnici de comunicare a strategiei;
  • Modalități de monitorizare a strategiei organizaționale și departamentale.

MAI MULTE INFORMAȚII

Obțineți detalii suplimentare despre cursurile în derulare de pe paginile dedicate fiecărui program de certificare în parte.
Icon_12