Certificare

CE PRESUPUNE CERTIFICAREA PROFESIONALĂ ÎN PERFORMANȚA RELAȚIEI CU FURNIZORII?

Certificarea profesională în performanța relației cu furnizorii atestă atât cunoștințele, cât și competențele participanților în ceea ce privește obținerea de rezultate excepționale în relația cu furnizorii. Certificarea face dovada îndeplinirii cerințelor esențiale de management al performanței în relația cu furnizorii și aplicarea principiilor, a instrumentelor și a bunelor practici.
Programul oferă o experiență de învățare al cărei scop este să abordeze aspecte legate de managementul performanței în raport cu managementul furnizorilor. La aceasta se adaugă orele de curs susținute de profesioniști în domeniu, exerciții practice individuale și în echipă prin care participanții au acces la instrumentele și informațiile necesare pentru a selecta și utiliza setul de KPI relevanți, să evalueze riscurile și să monitorizeze performanța furnizorilor.

DE CE SĂ OBȚINEȚI O CERTIFICARE PRIVIND PERFORMANȚA ÎN RELAȚIA CU FURNIZORII?CARE SUNT PRINCIPALELE BENEFICII?

Impactul și importanța performanței în relația cu furnizorii

Aproximativ 70% dintre companii sunt de părere că performanța în relația cu furnizorii este „foarte importantă”, sau „esențială” pentru activitatea lor. (Aberdeen Group, The Supplier Performance Measurement Benchmarking Report, December 2002)

Recunoaștere și certificare

Certificarea îmbunătățește expertiza participanților în gestionarea furnizorilor și face dovada unor competențe și a unor cunoștințe solide în stăpânirea instrumentelor necesare pentru măsurarea eficientă a performanței furnizorilor.

Faceți diferența pe o piață extrem de dinamică

Se preconizează că până în anul 2018, numărul locurilor de muncă în lanțul de aprovizionare va crește cu 1,4 milioane doar în Statele Unite. (Deloitte, The 2015 MHI Annual Industry Report).

Avantaj competitiv

Consolidați-vă avantajul prin legarea de relații cu furnizorii care să fie bazate pe performanță, transformându-i pe aceștia în parteneri strategici.

Consolidarea rolului strategic în cadrul organizației

Departamentul de achiziții este considerat a fi un element cheie în performanța organizațională, orientându-se spre un sourcing strategic. (East Ayrshire Council, Corporate Procurement Strategy 2014-2019).

Îmbunătățirea reputației profesionale

Avansați în carieră prin obținerea unei certificări internaționale de la una dintre cele mai renumite organizații la nivel global, recunoscută pentru activitatea în managementul performanței.

OBIECTIVE CHEIE DE ÎNVĂȚARE

Dobândirea unei perspective de ansamblu asupra relației cu furnizorii de la un capăt la altul, de la evaluarea nevoilor interne de cumpărare la dezvoltatea de parteneriate strategice cu furnizorii cheie. Dezvoltarea unei abordări practice de gestionare a factorilor care influențează performanța și utilizarea eficientă a instrumentelor de management al performanței pentru a genera valoare adăugată în relația cu furnizorii.

Înțelegere
Dezvoltare
Monitorizare
Evaluare
Îmbunătățire
Certificare profesională: Performanța în relația cu furnizorii
ModulPlan de curs

1. Înțelegerea performanței în relația cu furnizorii

 • Înțelegerea elementelor care fac parte din arhitectura sistemului de management al performanței și utilizarea eficientă a acestora pentru implementarea și monitorizarea sistemului de management al performanței furnizorilor;
 • Importanța strategică a aprovizionării în contextul organizațional (stakeholders buy-in);
 • Analiza strategică a procesului de achiziții pentru a dezvolta și consolida avantajul competitiv al organizației.

2. Selecția furnizorilor

 • Aspecte cheie de stabilire a cerințelor de selecție conform obiectivelor strategice;
 • Stabilirea de criterii de selecție care să ia în calcul valoarea totală a deținerii (Total Cost of Ownership);
 • Evaluarea ofertelor primite de la furnizori și factori de succes în procesul de selecție a furnizorilor;

3. Generarea de performanță prin contractare și dezvoltarea de SLAs

 • Identificarea și gestionarea riscurilor asociate contractării prin utilizarea Indicatorilor Cheie de Risc;
 • Strategii avantajoase de negociere cu furnizorii;
 • Dezvoltarea de cerințe pentru un SLA și arhitectura sa pentru a crește performanța furnizorilor.

4. Implementarea și monitorizarea unui sistem de management al performanței furnizorilor

 • Selecția, documentarea și utilizarea Indicatorilor Cheie de Performanță conform obiectivelor de achiziții și al obiectivelor organizaționale.
 • Creșterea responsabilității furnizorilor și al nivelului serviciilor utilizând un scorecard de performanță care să includă obiectivele specifice, Indicatorii Cheie de Performanță și țintele de atins;
 • Monitorizarea performanței furnizorilor prin intermediul unei scorecard și dashboard, și analiza tendințelor.

5. Generarea de valoare prin managementul relației cu furnizorii

 • Abordarea colaborativă a relației cu furnizorii și crearea de parteneriate strategice;
 • Construirea unei echipe dedicate de gestionare a relației cu furnizorii;
 • Evaluarea performanței furnizorilor utilizând diverse metode și instrumente.

MAI MULTE INFORMAȚII

Contactați-ne direct pentru a obține detalii suplimentare despre cursurile în derulare.
Icon_12