Audit

Servicii complete de consultanță menite să ofere o evaluare obiectivă a diferitelor capabilități din cadrul unei entități (organizație, divizie, departament sau echipă). Serviciile de audit au la bază trei elemente cheie:

  • Capabilitatea modelului de maturitate
  • Capabilitatea modelului de maturitate
  • Interviuri cu principalele părți implicate

Aflați mai multe despre serviciile noastre de audit, disponibile în mai multe domenii:

Audit 01-min

Audit pentru măsurarea performanței

Un serviciu complet care evaluează potențialul măsurării performanței, printr-o comparare a sa cu cele mai bune practici în domeniu. Instrumentele folosite în acest demers sunt chestionarul, urmat de o analiză a documentelor și de interviuri cu părțile implicate. La final, se realizează un raport de auditare în măsurarea performanței.

Audit 02-min

Audit pentru îmbunătățirea performanței

O evaluare a potențialului privind îmbunătățirea performanței pe baza unui chestionar, analiza documentelor (liste de KPI, rapoarte, dashboard sau instrumente de colectare a datelor) și interviuri cu principalele părți implicate. La final, se întocmește un raport despre auditarea îmbunătățirii performanței.

Audit 03-min

Audit pentru Sistemul de management al performanței bazat pe Balanced Scorecard

O evaluare a potențialului sistemului de management al performanței bazat pe Balanced Scorecard în cadrul unei entități (organizație, divizie, departament sau echipă) pe baza celor trei elemente – modelul de maturitate, analiza documentelor și interviu. La final, se redactează un raport despre auditarea sistemului de management al performanței bazat pe Balanced Scorecard.

Audit 04-min

Audit pentru benchmarking

Un serviciu complet menită să evalueze nivelul actual al potențialului de benchmarking în cadrul unei entități. La finalul procesului de evaluare se întocmește un raport specific care plasează entitatea într-unul din cele 5 niveluri de maturitate: inițial, emergent, structurat, integrat sau optimizat.

Audit 05-min

Audit pentru performanța serviciului de relații clienți

O evaluare a capabilității serviciului de relații clienți în ceea ce privește procesele și procedurile interne, precum și diferitele instrumente utilizate de către organizație. Auditarea poate include vizite de observare, interviuri cu clienții, iar la final se întocmește un raport al procesului de auditare în ceea ce privește performanța serviciului de relații clienți.

Audit 06-min

Starea performanței angajaților

O analiză în profunzime a capabilității performanței angajaților, axată pe eficiența instrumentelor utilizate, alinierea obiectivelor individuale la obiectivele organizației și ale departamentului, dar și pe analiza amănunțită a diferitelor documente interne, respectiv pe interviuri cu principalii actori. La finalul procesului de auditare se întocmește un raport și un plan de monitorizare.

Audit 07-min

Starea procesului de auditare a inovării organizaționale

O evaluare a maturității sistemului de inovare al organizației, condusă prin analiza proceselor și practicilor interne în raport cu cele mai bune practici privind performanța în domeniul inovării. La final se întocmește un raport de audit.

Audit 08-min

Starea performanței furnizorilor

Un serviciu de audit al cărui scop este să evalueze procesele și instrumentele utilizate în monitorizarea și evaluarea performanței furnizorilor. Se axează pe eficiența instrumentelor utilizate, pe identificarea lacunelor care există între așteptări și perfornața reală a furnizorilor, pe ideile de îmbunătățire a relației dintre client și furnizor. La final se întocmește un raport de audit și se pregătește un plan de monitorizare.