Domenii de activitate

The KPI Institute derulează programe de cercetare în 12 domenii de activitate care variază de la strategie și Indicatori Cheie de Performanță la performanța angajaților, de la performanța în relațiile cu clienții la performanța în domeniul inovării. Cunoștințele în diferitele domenii sunt diseminate printr-o varietate de publicații, servicii pe bază de abonare pe platforma disponibilă membrilor înscriși. Aceste cunoștințe sunt totodată transmise și implementate în practică prin intermediul cursurilor și al serviciilor de consultanță oferite la nivel global.

Faceți clic pe fiecare domeniu de activitate pentru a afla mai multe despre abordarea noastră și despre serviciile de consultanță oferite în cadrul fiecăruia.

Strategie și planificare în afaceri

În prezent, datorită caracterului complex, dinamic și mult mai imprevizibil al pieței este nevoie de o planificare și de o strategie de afaceri diferită. Soluțiile pe care le oferim sunt adaptate identității specifice a organizației din care faceți parte, a poziției acesteia pe piață, și evaluează starea actuală a activității organizaționale. Totodată, se concentrează asupra modelării evoluției organizaționale pe termen lung. Pentru a stimula inovarea și pentru a oferi un avantaj competitiv durabil, The KPI Institute transcende modul convențional de planificare în afaceri.

Strategia noastră de consultanță strategică cuprinde:

  • Strategie și audit în afaceri
  • Strategie și modelul de maturitate organizațională
  • Strategie și workshopuri

Pentru a afla cum putem sprijini organizația Dvs. în atingerea de rezultate excepționale nu ezitați să ne contactați..

1.SBP

Măsurarea performanței

2.PM

Scopul nostru este să ajutăm organizațiile să își perfecționeze sistemul de măsurare a performanței și să dezvolte o arhitectură de măsurare a performanței care să evidențieze rezultatele fiecărui sector organizațional și care să confere valoare adăugată organizației.

O varietate de servicii de consultanță care să îndrume organizațiile în dezvoltarea unui sistem modern de măsurare a performanței.

Managementul performanței

Managementul performanței poate fi implementat indiferent de nivelul organizațional. Începând cu maparea proceselor individuale și departamentale, continuând cu identificarea interconexiunilor dintre diferite departamente și ajungând la o perspectivă holistică asupra proceselor la nivelul organizației, The KPI Institute vă pune la dispoziție o colecție amplă de resurse și servicii menite să conducă la obținerea de rezultate înalte.

O varietate de servicii de consultanță care să îndrume organizațiile în dezvoltarea unui sistem modern de management al performanței.

3.PI

Performanța angajaților

4.EP

Pe lângă serviciile personalizate de consultanță și de formare, oferim resurse valoroase care să ajute la gestionarea optimă și la dezvoltarea celor mai importate resurse – resursele umane.

Serviciile de consultanță sunte menite să ajute la alinierea contribuțiilor pe care angajații le au la nivel departamental și organizațional.

Sistemul de management al performanței bazat pe Balanced Scorecard

Dacă doriți să îmbunătățiți nivelul actual al performanței organizaționale utilizând un set de instrumente bine definite, soluția este Balanced Scorecardul. The KPI Institute își propune să sprijine organizațiile în drumul lor înspre măsurarea și managementul perfomanței oferind o serie de soluții care țin de sistemul de management al performanței bazat pe Balanced Scorecard.

Serviciile de consultanță sunt concepute astfel încât să ajute profesioniștii în implementarea și optimizarea sistemului de management bazat pe Balanced Scorecard cu scopul de a atinge o performanță cât mai înaltă.

5.BSC

Vizualizarea datelor

6.DV

Datele reprezintă cea mai convingătoare formă de prezentare a conținutului. Serviciile noastre oferă baza pentru un set solid de instrumente care transformă volume mari de date în reprezentări vizuale eficiente și de impact, care asigură o înțelegere clară a informației prezentate.

Echipa noastră vă poate oferi exemple de bune practici și sprijin în vederea îmbunătățirii modului de prezentare a datelor și a modalităților de optimizare a experienței de vizualizare a publicului țintă.

  • Audit în vizualizarea datelor
  • Dezvoltarea de standarde privind vizualizarea datelor
  • Workshop de vizualizare a datelor

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre aceste servicii, nu ezitați să ne contactați.

Analiza datelor

Scopul primordial în analiza datelor este furnizarea de informații valoroase care să ofere sprijin pentru o mai bună înțelegere a pieței și a nevoilor organizaționale în vederea adoptării de planuri strategice relevante și decizii optime. Serviciile noastre de analiză a datelor sunt concepute astfel încât să ofere îndrumare și exemple de bune practici, dar și să sprijine organizațiile în înțelegerea, procesarea și prezentarea datelor într-un mod cât mai accesibil.

Organizațiile vor putea să folosească mult mai eficient datele prin intermediul serviciilor de consultată pe care le oferim:

7.DA

Benchmarking

8.B

Un serviciu de benchmarking de succes presupune un grad înalt de implicare din partea tuturor participanților, dorința de a împărtăși bune practici, diferite abordări de învățare, abilitatea de a comunica și flexibilitatea în implementarea inițiativelor de îmbunătățire. Soluțiile propuse au scopul de a spori performanța prin colectarea și analiza bunelor practici în măsurarea performanței în diferite industrii specifice.

Serviciile noastre de consultanță constituie o gamă completă de experiențe de îmbunătățire a performanței cu scopul de a implementa și de a optimiza strategiile de benchmarking în cadrul unei organizații.

Performanța în domeniul inovării

Inovarea reprezintă unul din cele mai populare aspecte de business, dar și cel mai greu de atins. Cadrul nostru de inovare internă constituie cadrul practic executiv în care clienții se încred pentru a atinge excelența în inovarea de produs la nivel organizațional. Sistemul de inovare pune accentul pe explorarea oportunităților, pespectivele în cadrul industriei și tendințele emergente, analiza competențelor interne de bază, precum și pe informațiile primite de la clienți și nevoile acestora.

Oferim o varietate de servicii organizațiilor pentru a atinge celor mai înalte standarde de performanță în domeniul inovării.

9.IP

Performanța serviciului de relații clienți

10.CSP

Clienții sunt principalul factor de declanșare a unei creșteri reale. Analiza noastră îmbină informațiile primite de la consumatori cu expertiza practică pentru a ajuta organizațiile să atingă o creștere de durată. Sprijinim companiile în fiecare etapă de creștere prin propunerea de soluții personalizate de îmbunătățire a arhitecturii interne de management al performanței serviciului de relații clienți: hărți strategice, scorecard și dashboard, portofoliu de inițiative.

Clienții noștri au posibilitatea de a aborda situații cheie de business prin intermediul serviciilor de consultanță pe care le oferim:

Performanța în aprovizionare

Orice organizație colaborează cu mai mulți furnizori astfel că inevitabil abilitatea lor de a obține rezultate are un impact asupra performanței întregului lanț de aprovizionare. Abordarea pe care noi o propunem oferă o perspectivă nouă care permite o gestionare proactivă a performanței furnizorilor prin extinderea propriului sistem de management al performanței asupra lanțului de aprovizionare.

Serviciile noastre de consultanță oferă expertiză pentru toate elementele lanțului de aprovizionare și includ:

11.SP

Performanța personală

12.PP

În prezent, importanța și beneficiile măsurării și managementului performanței în cadrul organizațiilor sunt recunoscute și sprijinite la scară largă. Cu toate acestea, depășirea limitelor organizaționale și stăpânirea instrumentelor de performanță sunt esențiale pentru îmbunătățirea performanței individuale. Un stil de viată sănătos, activitatea fizică, viața de familie, activitățile de agrement sau planificarea carierei și învățarea continuă sunt factori esențiali în îmbunătățirea performanței personale.

Serviciile noastre de consultanță ajută clienții în luarea de decizii importante privind performanța personală.

  • Noțiuni esențiale despre performanța personală
  • Workshop pe tema gestionării timpului personal

Dacă doriți să aflați mai multe despre aceste servicii, nu ezitați să ne contactați.