Seturi de instrumente

Instrumentele și sistemele sunt elemente cheie pentru implementarea practicilor de management al performanței în cadrul unei organizații.

Gândită de experții The KPI Institute pentru a sprijini organizațiile în inițiativa lor de management al performanței, această colecție include o serie de exemple de instrumente personalizabile care au fost populate cu anumite informații relevante.

FINAL-Toolkits

Balanced Scorecard

Balanced Scorecardul este cel mai popular instrument în managementul performanței.
Acesta a evoluat treptat, devenind baza unui sistem de management al performanței care utilizează planuri de performanță la nivel strategic, operațional și individual pentru comunicarea, monitorizarea și îmbunătățirea performanței organizaționale.
Pornind de la această definiție, The KPI Institute a venit cu propria sa abordare a modelului de Balanced Scorecard. Pe baza principalelor elemente ale unui Balanced Scorecard (starea dorită de evoluție, harta strategică și lista Indicatorilor Cheie de Performanță structurați), am creat o alternativă la acesta.

 • Arhitectura sistemului de management al performanței
 • Starea dorită de evoluție a organizației
 • Harta strategică a organizației
 • Scorecard pentru performanța organizațională
 • Dashboard pentru performanța departamentală
 • Portofoliul de inițiative al organizației
 • Procesul de management al performanței lunare

Performance Healthogram

Creat de către The KPI Institute, instrumentul a fost gândit pentru a fi utilizat la nivel operațional în implementarea unui sistem de management al performanței pentru a măsura „starea de sănătate” a fiecărei entități la nivel organizațional. Acest instrument poate fi utilizat pentru a identifica diferitele cauze care stau la baza slabei performanțe, fiind capabil să monitorizeze aspecte importante privind capabilitățile unei entități prin faptul că reflectă strategia organizațională.

 • Prescriptiv, utilizat sub aceeași formă în diferite arii funcționale
 • Reflectă capacitatea unei entități organizaționale de a livra rezultate în viitor
 • Personal instruit și motivat, munca în echipă este o condiție prealabilă a performanței
 • În timp, poate fi utilizat în același format

Dashboard

Ilustrează cei mai relevanți Indicatori Cheie de Performanță utilizați la nivel organizațional, care reflectă contribuția departamentului la performanța organizațională. Prin utilizarea Scorecardului și a instrumentului de stabilire a stării performanței (Performance Healthogram) împreună cu Dashboardul, organizațiile pot accede la o imagine mult mai clară și completă a implementării strategiei, a optimizării capabilităților și a nivelului performanței operaționale.

 • Descriptiv
 • Adaptat nevoilor specifice pentru fiecare arie funcțională
 • Asigură alinierea la nevoile organizației
 • Reflectă performanța organizațională și atingerea obiectivelor

Modele de instrumente pentru managementul performanței angajaților

Integrarea de instrumente cheie care vor ajuta managerii, angajații și departamentul de resurse umane să susțină, să monitorizeze și să urmeze planul de performanță individuală.

 • Modele de instrumente, cadre și procese
 • Comportamente și competențe
 • Personalizare

Setul de instrumente de management al performanței

Un set de instrumente complet care include modele de instrumente personalizabile gata de a fi utilizate pentru implementarea unui sistem de management al performanței. Fiecare set de instrumente poate fi adaptat pentru a răspunde nevoile specifice unei industrii sau arii funcționale indiferent de nivelul organizațional.

 • 7 modele de instrumente prepopulate cu informații relevante
 • Personalizare