Analiza mediului

env-scan

Prin dezvoltarea de rapoarte de analiza a mediului de înaltă calitate, The KPI Institute oferă companiilor o imagine clară a mediului în care acestea își desfășoară activitatea. Rapoartele de analiză a mediului sunt extrem de utile personalului de conducere în procesul de planificare a strategiei, dar și investitorilor care caută să se extindă pe noi piețe.

Metodologiile utilizate de către The KPI Institute pentru analiza mediului sunt analiza PESTEL și metoda celor cinci forțe ale lui Porter.

Pe baza analizei mediului, pot fi dezvoltate următoarele elemente ale unui sistem de management al performanței.

Scopuri

Instrument de grupare a obiectivelor în jurul unei teme

Obiective

Reflexie a ceea ce trebuie să atingem ca parte a strategiei noastre

Indicator Cheie de Performanță

O expresie măsurabilă pentru atingerea nivelului dorit de rezultate

Inițiativă

Activitate cu o dată de început și rezultate specifice care trebuie atinse