Simulări de business

Pe lângă cursurile specializate de management al performanței și Indicatori Cheie de Performanță, The KPI Institute oferă o serie de programe de învățare aplicate și inovatoare, relevante pentru îmbunătățirea performanței sau a procesului decizional.

Caracterul acestor simulări permite participanților să acumuleze cunoștințe și să își dezvolte competențele de management printr-o experiență unică de un înalt nivel.

Domeniile de aplicare ale simulărilor includ, însă nu se limitează la:

Gândirea sistemică

Colaborare

Inovare

Utilizarea datelor

Gândirea structurată

Managementul performanței

Durabilitate

Managementul resurselor

Simulările oferite includ:

550-x-300-1-min

Friday Night at the ER

3 beneficii cheie pentru organizații:

  • Gestionarea eficientă a schimbărilor în cadrul propriei organizații prin înțelegerea elementelor care stimulează comportamentele orientate înspre schimbare și motivația;
  • Îmbunătățirea comportamentului organizațional și a culturii organizaționale prin identificarea și aplicarea modelelor mentale;
  • Dezvoltarea proceselor decizionale prin înțelegerea valorii informației și a feedbackului primit de la diferitele părți implicate.

Fishbanks

3 beneficii cheie pentru organizații:

  • Îmbunătățirea proceselor organizaționale interne prin adoptarea unei abordări sistemice;
  • Asumarea comună a rezultatelor organizaționale la nivel de echipă prin înțelegerea implicațiilor pe care le au deciziile adoptate;
  • Consolidarea proceselor decizionale în cadrul propriei organizații prin raportarea la date și la feedbackul primit de la diferitele părți implicate.

550-x-300-2-min

550-x-300-3-min

Balanced Scorecard

Prezentare generală

Cadrul de management bazat pe Balanced Scorecard este fondat pe relația strânsă dintre patru persective organizaționale interconectate: perspectiva financiară, clienți, procese interne, învățare și dezvoltare. Înțelegerea legăturii cauză-efect dintre cele patru perspective este esențială pentru utilizarea optimă a scorecardului cu scopul de a face vizibilă strategia propriei organizații.