Academia de competențe

Pe lângă cursurile de certificare, The KPI Institute oferă o serie de programe de formare în diferite domenii, de la managementul performanței și Indicatorii Cheie de Performanță în diferite arii funcționale și industrii, la managementul schimbării și managementul talentelor.

Cursurile oferă o bază teoretică solidă și o multitudine de exemple din practică, ajutând astfel participanții să își dezvolte competențele necesare în implementarea și utilizare Indicatorilor Cheie de Performanță.

Oferta noastră de cursuri este gândită astfel încât să răspundă nevoilor participanților în funcție de aria funcțională sau industria relevantă pentru activitatea desfășurată.

Oferta de cursuri The KPI Institute:

Cadrul de management al performanței

1-min

Managementul integrat al performanțeiCurs interactiv de două zile ce îmbină într-un mod unic cunoștințele dobândite în urma cercetării a mii de resurse în domeniu cu cei peste 12 ani de experiență în managementul performanței. Programul își propune să ofere participanților cunoștințele necesare privind integrarea optimă a performanței pe toate nivelurile, de la nivel organizațional la nivel departamental și individual.

2-min

Implementarea și utilizarea sistemului de Balanced Scorecard – Acest curs de două zile este rezultatul a numeroase implementări de Balanced Scorecard și este gândit de așa natură încât să ofere participanților atât bazele teoretice, cât și cunoștințele practice necesare implementării unui sistem solid de management bazat pe Balanced Scorecard.

Cadrul Indicatorilor Cheie de Performanță

3-min

Strategie aplicată și îmbunătățirea performanței organizaționale cu ajutorul Indicatorilor Cheie de Performanță – Acest curs de trei zile se concentrează pe cei 6 piloni necesari unui cadru de management solid, precum analiza și raportarea datelor, luarea deciziilor și managementul inițiativei, respectiv clădirea unei culturi a performanței.

4-min

Masterclass Indicatori Cheie de Performanță – Acest curs de două zile oferă informații despre tendințele privind Indicatorii Cheie de Performanță, axându-se pe cele mai importante tehnici utilizate în măsurarea unui sistem consolidat de management și măsurare a performanței.

5-min

KPI Essentials – Acest program de formare își propune să susțină profesioniștii în dobândirea principalelor competențe necesare în lucrul cu Indicatorii Cheie de Performanță, în activități precum selecția și documentarea indicatorilor, colectarea datelor, vizualizarea datelor, analiza și raportarea datelor. Programul abordează totodată procesul de luare a deciziilor și formarea unei culturi a performanței.

6-min

Arhitectura de management al performanței prin KPI – Acest curs de două zile se concentrează pe selecția Indicatorilor Cheie de Performanță relevanți, pe optimizarea, standardizarea și alinierea instrumentelor utilizate pentru a maximiza eficiența și valoarea adăugată a sistemului de management al performanței.

Performanța angajaților

7-min

Clădirea unei culturi a performanței – Acest curs de două zile își propune să asiste participanții în dezvoltarea unui set de competențe necesare pentru a dezvolta și susține o cultură a performanței, al cărei scop final este să aducă avantajul competitiv dorit și să ajute organizația în atingerea obiectivelor.

8-min

Managementul schimbării – Acest curs de două zile propune abordări diferite care să îi ajute pe manageri și pe angajații cu funcții executive să creeze un mediu de organizațional sigur în care schimbările sunt abordate în mod standardizat, iar rigiditatea în fața schimbării la nivelul organizației este diminuată.

9-min

Compensare și beneficii – Acest curs de două zile este gândit în jurul factorilor care susțin implicarea angajaților. Programul îmbină aspectele teoretice referitoare la creșterea implicării angajaților prin implementarea unui sistem complex de beneficii cu aspecte practice relevante.

Implementarea programelor de implicare a angajaților – Acest program oferă o perspectivă asupra bunelor practici aplicate la nivel internațional în ceea ce privește performanța angajaților, depășirea celor mai mari provocări și atingerea implicării angajaților prin menținerea și îmbunătățirea programelor de implicare.

11-min

Implementarea programelor de management al succesiunii – Acest curs de două zile își propune să asiste participanții în implementarea sau optimizarea sistemului de management al succesiunii în cadrul organizației. Programul se concentrează asupra unor concepte cheie relevante pentru managementul talentelor și al succesiunii, precum planificarea forței de muncă sau rezerva de talente.

12-min

Managementul și îmbunătățirea performanței angajaților – Acest curs de două zile definește conceptele cheie și instrumentele necesare pentru fondarea unui sistem solid de management al performanței angajaților. Programul se concentrează pe alinierea performanței angajaților la obiectivele organizaționale și departamentale, precum și pe identificarea factorilor care influențează performanța individuală.

13-min

Managementul echipelor – Acest curs interactiv de două zile se concentrează asupra pașilor pe care managerii și team leaderii trebuie să îi urmeze pentru a spori implicarea echipelor, pentru a asigura o delegare eficientă a sarcinilor și a stabilirii obiectivelor, respectiv pentru a promova înalta performanță.

14-min

Optimizare proceselor de managementul talentelor – Acest curs de două zile își propune să ajute participanții în dezvoltarea de sisteme și procese de recrutare, de dezvoltare și retenție a forței de muncă pentru a implementa o strategie eficientă de management al talentelor.

KPI adaptați ariilor funcționale

15-min

Indicatori Cheie de Performanță, Dashboard și Scorecard pentru HR – Acest curs abordează competențele de bază în managementul performanței aplicat dezvoltării proceselor și instrumentelor, adaptate departamentului de resurse umane.

16-min

Indicatori Cheie de Performanță, Dashboard și Scorecard pentru IT – Acest curs de două zile se axează pe aspecte cheie precum selecția și documentarea Indicatorilor Cheie de Performanță, colectarea și raportarea datelor, cu scopul de a sprijini profesioniștii în atingerea de rezultate înalte în cadrul departamentului de IT.

17-min

Indicatori Cheie de Performanță, Dashboard și Scorecard pentru Logistică – Acest program de formare interactiv se concentrează pe cunoștințele și competențele de bază necesare pentru implementarea unei arhitecturi de management al performanței bazate pe KPI în departamentul de logistică.

18-min

Indicatori Cheie de Performanță, Dashboard și Scorecard pentru Marketing – Acest curs de două zile își propune să pună la dispoziția participanților setul de instrumente și tehnici necesare implementării și monitorizării Indicatorilor Cheie de Performanță în departamentul de marketing într-un mod cât mai eficient.

KPI adaptați industriilor

19-min

Indicatori Cheie de Performanță, Dashboard și Scorecard pentru Call Center – Monitorizarea Indicatorilor Cheie de Performanță adecvați este esențială pentru un call center. Acest program oferă perspective relevante asupra tehnicilor de măsurare a KPI, precum și inițiative de îmbunătățire a performanței.

20-min

Indicatori Cheie de Performanță, Dashboard și Scorecard pentru Servicii Financiare – Acest curs sprijină profesioniștii care activează în domeniul serviciilor financiare să implementeze cel mai bun cadru de KPI pentru a maximiza valoarea adăugată a întregii arhitecturi de management și măsurare a performanței.

21-min

Indicatori Cheie de Performanță, Dashboard și Scorecard pentru Sectorul Hotelier – Acest program de două zile se concentrează asupra elementelor de bază referitoare la Indicatorii Cheie de Performanță relevanți pentru sectorul hotelier, de la selectarea acestora la colectarea datelor, respectiv de la raportarea datelor la luarea deciziilor.

22-min

Indicatori Cheie de Performanță, Dashboard și Scorecard pentru Producție – Un curs interactiv care își propune să ofere participanților o serie de competențe relevante pentru implementarea unui cadru eficient de management al KPI în industria manufacturieră.

Alte cursuri

23-min

Management intercultural – Acest program extrem de interactiv se concentrează asupra impactului pe care diferentele culturale le are asupra performanței organizaționale. Participanții au acces la o serie de cunoștințe care au rolul de a-i ajuta să promoveze dezvoltarea și creativitatea în medii care se caracterizează prin echipe multiculturale.

24-min

Abordarea strategică a proceselor de aprovizionare și de logistică – Acest curs de două zile își propune să sprijine participanții în dobândirea competențelor necesare pentru a spori eficiența departamentului de logistică și aprovizionare prin alinierea sistemelor și proceselor specifice la strategia organizațională.